Historia przekazu:

Istnieją dwie główne gałęzie stylu Małpy, tj. północna i południowa. Styl Małpy uprawiany w Fuzhou jest południową odmianą tego stylu. Powstał on w efekcie obserwacji małp i ich zachowań, z których wynika, że są one istotami bardzo sprawnymi ruchowo, pojętnymi, sprytnymi, energicznymi i żywiołowymi. Przy opracowywaniu stylu zebrano i wykorzystano wszystkie powyższe cechy, łącząc je z technikami walki. Zgodnie zapiskami, osobą, dzięki której styl Małpy dotarł do Fuzhou był Min HouTian. Nauczył się on stylu Małpy dorastając na wsi, przez szereg lat pilnie trenując samotnie. Po latach przekazał go dwóm osobom z Fuzhou , tj. Pan YangSong oraz Wang JiaKun, którzy wprowadzili rozpowszechnili go w mieście.

Charakterystyka stylu:

W stylu Małpy uprawianym w Fuzhou liczba podskoków, akrobacji i ruchów przypominających wiercenie się została zminimalizowana. Tworząc i rozwijając ten system najwięcej uwagi poświęcono udoskonalaniu technik uderzeń i metodom ataku. Styl charakteryzuje się szeroko rozwiniętą konstrukcją skrytych, nagłych i srogich ataków, napieraniem, ześrodkowaniem w ruchach energii i siły życiowej, żywiołowością i refleksem, mnogością zmian ruchów. Typową dla ćwiczącego ten system „postawę małpy” przyjmuje się poprzez 7quot;wciągnięcie” klatki piersiowej, uwypuklenie pleców, opuszczenie łokci, rozluźnienie nadgarstków i swobodne opuszczenie dłoni, ugięcie kolan i obniżenie tułowia, oderwanie pięt od podłoża. Pozwala to na obniżenie środka ciężkości i ześrodkowanie energii w punkcie Dan Tien. Postawa ćwiczącego powinna przypominać sylwetkę małpy. Akcje wykonywane są w sposób nagły i niespodziewany. Techniki rąk są bardzo szybkie, zawierające krótkie i okrężne ruchy chwytające. Nieprzewidywalne ataki zawierają sprężyste, lecz eleganckie skoki. Całe zachowanie ćwiczącego powinno być zagadkowe, a ruchy nieprzewidywalne i nieoczekiwane. Atakując wydaje on szereg różnych dźwięków imitujących głosy wydawane przez małpy (zgodnie z zasadą „wschód atakuje zachód„). Ćwiczący naśladuje również takie zachowania małp, jak wsłuchiwanie się oraz wypatrywanie ataków przeciwnika, stosuje pozorowane ataki by zapoznać się z reakcjami wroga. „Zachowuje się w taki sposób, w jaki małpy oszukują niedźwiedzie i wilki poprzez pozorowanie ataków, by wzbudzić postrach”. Ataki skierowane są głównie na punkt witalny Bai Hui położony na szczycie głowy (nazywany miejscem białej lilii),oczy (uderzając palcami techniką „szczeliny słońca„), krtań i gardło (techniki miażdżące, szarpiące, ucisku), uderzenia w okolice serca oraz w położony pod pachą punkt witalny Yin. Uformowanymi na kształt haków palcami dłoni przebiegle i dynamicznie uderza się w arterie krwionośne. Gdy istnieje taka możliwość, silnie chwyta się miejsce z przebiegającą powierzchniowo pod skórą arterią i szarpnięciem rozrywa się ją.

Formy stylu małpy:
Kompletny styl małpy praktykowany w prowincji Fujian zawiera cztery formy:

    • Opływanie Czterech Bram.
    • Owad Przyczepiający Się Do Ciała.
    • Przeszywanie Igłą.
    • Forma Sprężystych Skoków