Savate lub boks francuski to  francuska sztuka walki powstała w XVII wieku. Stworzono ją w środowisku arystokratycznym – ale również wpływ mieli na nią marynarze – dla celów samoobrony w ulicznej walce z uzbrojonym przeciwnikiem. Duże znaczenie miały tu techniki nożne, stosowane w celu utrzymania dystansu. Z czasem savate zostało wzbogacone o techniki zaczerpnięte z boksu angielskiego. Charakterystyczną cechą odróżniającą savate od pozostałych sportów walki jest to, że zawodnicy zwyczajowo walczą w butach. Daje to możliwości walki o skuteczności której nie spotykamy w innych sportach kopanych . W savate rozróżniamy kilka formuł tradycyjnych i sportowych. Nazwa savate pochodzi z języka francuskiego i znaczy „stary but” lub „bucior”, ponieważ podczas walk ulicznych chuligani zadawali kopnięcia swoimi ciężkimi buciorami.
Trening savate combat polega na sparingach i przygotowaniach do pełnokontaktowych walk. Mamy możliwość udziału w lekko kontaktowej formule savate assaut. Kolorowe okrągłe plakietki z symbolem rękawicy bokserskiej na stroju zawodnika oznaczają poziom jego zaawansowania. Kiedy zawodnik osiągnie poziom srebrnej rękawicy, jest to równoważne z czarnym pasem w karate, trening takiego zawodnika polega głównie na staczaniu kolejnych walk bokserskich.