P4P – w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, co ‚bez podziału na kategorie wagowe’. Podstawowym założeniem klasyfikacji pound for pound jest wyłonienie najlepszego zawodnika na świecie, eliminując przewagę wagi zawodników najcięższych. Jedynym kryterium w takim rankingu jest  obecnie ocena osiągnięć zawodnika na tle kategorii wagowej, w której walczy, z wzięciem pod uwagę poziom sportowy  całej dywizji (przykładowo dużo łatwiej być czołowym zawodnikiem wagi ciężkiej niż lekkiej, ponieważ w tej drugiej jest wyższy poziom i więcej utalentowanych zawodników ze względu na ilość całkowitą zawodników w tej kategorii .