Kata jest serią następujących po sobie akcji obronnych i ofensywnych. Jest to walka z wyimaginowanymi przeciwnikami, czymś w rodzaju walki z cieniem. W różnych stylach Karate są różne kata. W obrębie każdego stylu różnią się poszczególne kata stopniem trudności, odpowiedni do stopnia zaawansowania wykonawcy i w zależności od innych czynników takich jak ćwiczenia walki i znajomości technik samoobrony. Ogólnie wymagana jest znajomość 12 kata przed zdobyciem czarnego pasa. Wziąwszy pod uwagę fakt, że stylów karate jest nieco poniżej setki, liczba kata, lub ich odmian i wariantów urasta do tysięcy. Kilka podstawowych kata jest takich samych dla wszystkich stylów Karate, choć i tu zdarzają się drobne odchylenia. Wiele japońskich, okinawskich stylów posługuje się wzorami opracowanymi przez Gichin Funakoshi „ojca współczesnego karate”, ale i tu jest wiele różnic między poszczególnymi stylami.